Obřadní síně:Obřad se může konat v kterékoliv obřadní síňi, krematoriu nebo v kostele.