Praktické informace:

Zde najdete praktické informace, jak postupovat při úmrtí a co vše je potřeba vědět před podepsáním smlouvy o sjednání pohřbu.


Nezapomeňte


Pokud zesnulého odvezla jiná, než Vámi vybraná pohřební služba, nejste v žádném případě povinni u ní sjednat pohřeb.

Kvalita nabízených služeb a cenové relace se většinou značně liší. Vždy se dopředu informujte o cenách a všech dostupných službách.

Veškeré informace Vám rádi podáme na naší nonstop lince +420 604 694 094 / 518 328 418.


Jak postupovat při úmrtí


Úmrtí doma:

Je nutné zavolat lékaře, který zesnulého prohlédne a vystaví list o prohlídce (tzv. ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte pohřební službu.


Při úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení:

Ohledací list vystaví místní lékař a zesnulý je obvykle převeze na patologii. Organizace oznámí smrt rodinným příslušníkům . Poté je třeba si vyzvednout osobní věci zesnulého. Převoz a vyzvednutí nutných dokumentů většinou vyřizuje pohřební služba. Na dalším postupu je nutno se s pohřební službou domluvit.


Jak postupovat v jednání s pohřební službou


Po zavolání pohřební služby je nutno domluvit všechny podrobnosti, pohřební služba následně vyřídí vše požadované za Vás.


Mezi standardní úkony patří:

- převoz mrtvého na místo konání smutečního obřadu

- zhotovení a tisk smutečního oznámení (nutno dodat fotografii)

- příprava zesnulého na smuteční obřad – nutno pohřební službě předat vhodný oděv

- vystavení potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele


Při objednání pohřbu budete potřebovat


Při objednání pohřbu budete potřebovat tyto náležitosti:

- občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)

- rodný a oddací list zesnulého - v případě ovdovění rodný a úmrtní list manžela/manželky nebo rodné číslo manžela/manželky

- oblečení pro zesnulého - předejte přímo v naší kanceláři

- rodný / oddací list vyřizovatele pohřbu


V naší kanceláři obdržíte veškeré další informace o smutečním rozloučení, zpopelnění, pohřbu do země, církevních pohřbech, rozptylu, vsypu a uložení urny.


Vyřídíme za Vás:

- květinové dary

- smuteční oznámení (vytištění přímo v kanceláři na počkání)

- úmrtní list


Kam předat oblečení pro zesnulého


Šaty, které jste vybrali pro zesnulého k pohřbu, předejte, prosím, přímo v naší objednávkové kanceláři. V žádném případě již není nutná návštěva patologie nebo nemocnice.

Sjednání pohřbu doma


Snažíme se ulehčit Vám a Vaší rodině těžké životní období, které právě prožíváte. Proto máte možnost sjednat celý pohřeb přímo u Vás doma. Stačí nám zavolat, my přijedeme a zajistíme vše potřebné za Vás. Jedná se o bezplatnou službu, kterou je možno s námi dohodnout telefonicky, aniž by objednavatel pohřbu musel zařizovat cokoliv mimo domov. Máme připravené katalogy pro orientaci výběru květinových darů, rakví a návrhů smutečního oznámení. Vámi vybrané smuteční oznámení Vám vytiskneme přímo při sjednání pohřbu.

Kontaktujte nás 24 hodin denně na +420 604 694 094 / 518 328 418